Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuru tarihleri ne zaman? Yüksek Seçim Kurulu 51 memur alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatına 51 memur alımı yapılacak. Peki, Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuru tarihleri ne zaman? Yüksek Seçim Kurulu 51 memur alımı başvuru şartları neler?

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 08.12.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 17.12.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x